Wat is dementie?

Dementie/vergeetachtigheid bij ouderen is iets wat helaas vaak voorkomt. Wanneer iemand lijdt aan dementie lijkt dit in het begin op vergeetachtigheid. Door het afnemen van zenuwcellen in de hersenen functioneren de hersenen steeds minder goed. Hierdoor ontstaat er uiteindelijk geheugenproblematiek. In een latere fase kan dit zelfs leiden tot denk- en taalproblemen. Een van de meest voorkomende vormen van dementie is Alzheimer. Dit is echter slechts één van de 50 verschillende diagnoses die vallen onder de verzamelnaam dementie. Het is belangrijk dat hier de juiste zorg voor wordt gegeven.

Thuiswonen met dementie? Het kan!

Wij hebben veel cliënten met dementie mogen ondersteunen. Wij zien dat thuis blijven wonen juist voor hen heel belangrijk is. Voor cliënten met dementie is een bekende, veilige omgeving en een vaste structuur van groot belang. Vaak biedt de reguliere thuiszorg in het begin nog een oplossing door korte zorgmomenten in te vullen. Indien de reguliere thuiszorg niet meer genoeg is voor de client of als de druk op de mantelzorger te groot wordt, wordt een verpleeghuis als de enige oplossing gezien. Sterker nog, in de praktijk kunnen wij voor veel cliënten en mantelzorgers al veel eerder een oplossing bieden. Wij zijn als Home Care 24 het alternatief voor de reguliere thuiszorg als korte zorgmomenten niet meer voldoen en voor een verpleeghuis in een latere fase. Wij kunnen er voor zorgen dat u of uw partner of ouder zo lang mogelijk thuis kan blijven in zijn of haar eigen vertrouwde omgeving en kunnen zorg bieden tot wel inwonend 24 uur per dag.

 

Wat bieden wij u als dementiespecialist?

Onze zorgverleners zijn opgeleid om verschillende vormen en stadia van dementie te signaleren en weten hoe ze hiermee om moeten gaan.

Wij vinden het belangrijk om op vaste momenten en met een vaste team van vaste zorgverleners te werken, zodat u als cliënt en als mantelzorger niet verrast wordt en weet wat u kunt verwachten. U heeft zelf de regie, u bepaalt wat onze zorgverleners doen.

Wij bieden zorg in blokken van minimaal 3 uur zodat we meer kunnen doen dan alleen aankleden of eten maken, maar ook opruimen, samen een wandeling maken of gewoon een praatje maken. Wij zien vaak dat cliënt en mantelzorger enorm geholpen zijn als onze zorgverleners er steun bijdragen aan dagelijkse thuisfront.

Wij zijn er ook voor de mantelzorger. Wij zien de enorme impact die dementie heeft op de partner of mantelzorger en proberen daar zo veel mogelijk in te kunnen betekenen.