Zelfstandig blijven

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven en dat u actief kunt meedoen in onze samenleving. Ook als u een beperking heeft.

Veel mensen vinden het prettig om zoveel mogelijk zelf te blijven doen en zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vaak is dit mogelijk met kleine hulpmiddelen in huis of wat ondersteuning. Hier kunt HomeCare24 best u mee helpen, door ons flexibel zorg hoeft u maar per afgenomen uren te betalen. We bieden zorg op maat, die is maandelijks opzegbaar.

Ondersteuning vanuit de Wmo

Het doel van ondersteuning uit de Wmo is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen. En dat u kunt meedoen aan de samenleving. Ons ervaren personeel helpt u graag met alle dagelijkse werkzaamheden zoals bijvoorbeeld: stofzuigen, strijken, bedden opmaken en boodschappen doen. Ernaast biede we ook professionele hulp omtrent uw persoonlijke verzorging onder anderen: hulp met omkleden, koken, meegaan naar de afspraken, hulp met wassen etc.

Melding voor Wmo-ondersteuning

Heeft u behoefte aan ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met het Wmo-loket. Dit heet ook wel ‘melding doen’.

Als u melding doet bij het Wmo-loket van uw gemeente, zal de Wmo-consulent contact met u opnemen om het probleem met u te bespreken. Zo mogelijk krijgt u direct een antwoord op uw vraag of een geschikte oplossing.

Bij ingewikkeldere vragen, of wanneer er meer ondersteuning nodig is, komt de Wmo-consulent bij u thuis voor een gesprek. Dit is het keukentafelgesprek. U bespreekt met de Wmo-consulent wat uw problemen zijn en wat u zelf nog kunt. En wat u nog kunt met hulp van andere mensen. Er wordt gekeken of er een algemene voorziening is waarmee u geholpen bent. Dit is vaak een makkelijk toegankelijke oplossing waar u tijdelijk gebruik van maakt. Als het nodig is, regelt het Wmo-loket voor u een persoonlijke oplossing vanuit de Wmo: een maatwerkvoorziening.

Hulp en advies

Komt u er alleen niet helemaal uit, dan kunt u altijd iemand vragen om mee te kijken. U mag iemand meenemen naar het gesprek. Weet u zo gauw niemand, dan kunt u een cliëntondersteuner van HomeCare24 vragen. Homecare24 hulpverlener denkt met u mee en helpt u om zaken te regelen bij de gemeente. De hulp is gratis. Meer over cliëntondersteuning.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor uw voorziening uit de Wmo een eigen bijdrage moet betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage.

Vragen

Mocht u vragen hebben, vul gerust ons contactformulier in onder kopje contact of bel ons 0614343564.